Browsing Category

Today

Uppsättning design

Utseendet på bitarna har växlat mellan enkelt och utsmyckat sedan chaturangatiden. Den enkla utformningen av bitar före 600 CE ledde gradvis till figurativa uppsättningar som skildrade djur, krigare och adelsmän. Men muslimska uppsättningar…

Inspiration Cup

Inspiration Cup kommerattblienavhöjdpunkterna under årets festival, därdetpopulärapartnerspelet "Hand & Brain" kommeratthållasförförstagången bland fyra par stormästare, ochdetärtillgängligtinte bara för National…

Det svenskaschacket SchackiSverige

Svenskaschackförbundetuppskattarattcirka 2,7miljonersvenskarkanspelaschack. Av dessa 2,7miljonerföljer 250 000 regelbundetschacknyheteritidningarellerpå Internet. Svenskaschackförbundet Svenskaschackförbundet (SverigesSchackförbund, SSF)…

Schackärspeletsomslutar

Studier harvisatattefterenstadigschackdietökar din uppmärksamhet, förbättrardittminneochförbättrardinatänkandefärdigheter. Schackärverkligenenträningförsinnet! Men vadkandetgöraförvårtsociala liv? Om schackkanförbättravårttänkande,…

Schack: Välj den bästatränaren

När barn bliräldrekommermångaattsökaoch delta itävlingsidrott. Dettaärennaturligochhälsosamutvecklingsomböruppmuntras. Tävlingsidrottförbättrarvårsjälvkänsla, stärkervårtsjälvförtroendeochutvecklarvårförmågaattarbetainomett team.…

Rilton Cup 2018-19 iSverige

Viserinteoftatopprankadeien stark turneringsomvinnersjälvaturneringen. Den 48: e upplaganavRealton Cup vannav den israeliskatoppfröna General Motors TamirNabati, somfick 8,0 / 9 poäng.…

Global schackfirande

Barnaktiviteter, familjeprogram, schackturneringar med högainsatser, samtidigautställningar, pedagogiska workshops, konstföreställningarochkändisframträdanden. Världsschackfestivalenvarbaraenvanlig dag, anordnadav den…