Browsing Category

Today

Schackärspeletsomslutar

Studier harvisatattefterenstadigschackdietökar din uppmärksamhet, förbättrardittminneochförbättrardinatänkandefärdigheter. Schackärverkligenenträningförsinnet! Men vadkandetgöraförvårtsociala liv? Om schackkanförbättravårttänkande,…

Schack: Välj den bästatränaren

När barn bliräldrekommermångaattsökaoch delta itävlingsidrott. Dettaärennaturligochhälsosamutvecklingsomböruppmuntras. Tävlingsidrottförbättrarvårsjälvkänsla, stärkervårtsjälvförtroendeochutvecklarvårförmågaattarbetainomett team.…

Rilton Cup 2018-19 iSverige

Viserinteoftatopprankadeien stark turneringsomvinnersjälvaturneringen. Den 48: e upplaganavRealton Cup vannav den israeliskatoppfröna General Motors TamirNabati, somfick 8,0 / 9 poäng.…

Global schackfirande

Barnaktiviteter, familjeprogram, schackturneringar med högainsatser, samtidigautställningar, pedagogiska workshops, konstföreställningarochkändisframträdanden. Världsschackfestivalenvarbaraenvanlig dag, anordnadav den…