Schackböcker

Är du intresserad av böcker? Gillar du schack? Letar du efter schackböcker att läsa? Den här sidan låter dig dela med dig av dina tips och rekommendationer om olika schackböcker värda att läsa. Vissa böcker är på svenska, medan andra är på…

Vem har det svenska rekordet i schack?

Vem har det svenska rekordet i schack? redigera wikitext] Vem var först med att skapa schack? Schack är ett av de mest kända och äldsta spelen. Det tros ha sitt ursprung i Indien runt 600-talet. Den fördes sedan till Europa av Persien…

Hur man ställer in schackbrädet

I början av spelet läggs schackbrädan ut så att varje spelare har den vita (eller ljusa) färgrutan längst ner till höger. Schackpjäserna ordnas sedan på samma sätt varje gång. Den andra raden (eller rankningen) är fylld med bönder.…

Hur började allt?

Chess History - En enkel guide om vem som uppfann schack Schacks historia kan spåras tillbaka runt 1500 år; började i norra Indien och spred sig sedan över den asiatiska kontinenten. Schack tog sig fram via det expanderande islamiska…

Uppsättning design

Utseendet på bitarna har växlat mellan enkelt och utsmyckat sedan chaturangatiden. Den enkla utformningen av bitar före 600 CE ledde gradvis till figurativa uppsättningar som skildrade djur, krigare och adelsmän. Men muslimska uppsättningar…

Inspiration Cup

Inspiration Cup kommerattblienavhöjdpunkterna under årets festival, därdetpopulärapartnerspelet "Hand & Brain" kommeratthållasförförstagången bland fyra par stormästare, ochdetärtillgängligtinte bara för National…

Det svenskaschacket SchackiSverige

Svenskaschackförbundetuppskattarattcirka 2,7miljonersvenskarkanspelaschack. Av dessa 2,7miljonerföljer 250 000 regelbundetschacknyheteritidningarellerpå Internet. Svenskaschackförbundet Svenskaschackförbundet (SverigesSchackförbund, SSF)…

Schackärspeletsomslutar

Studier harvisatattefterenstadigschackdietökar din uppmärksamhet, förbättrardittminneochförbättrardinatänkandefärdigheter. Schackärverkligenenträningförsinnet! Men vadkandetgöraförvårtsociala liv? Om schackkanförbättravårttänkande,…

Schack: Välj den bästatränaren

När barn bliräldrekommermångaattsökaoch delta itävlingsidrott. Dettaärennaturligochhälsosamutvecklingsomböruppmuntras. Tävlingsidrottförbättrarvårsjälvkänsla, stärkervårtsjälvförtroendeochutvecklarvårförmågaattarbetainomett team.…